Contact
Zoeken in
naar

Aardappelteeltwisseling

Teeltwisseling aardappels

Om aardappelziekte te voorkomen mogen aardappels slechts eens per 3 jaar op dezelfde plek geteeld worden! Een langere tussenperiode is nog beter.

Bij onze vereniging zijn er 2 schemas mogelijk voor de teeltwisseling van aardappels:

 

1 - Volgens onderstaand schema

 

Aardappels op:

Jaar

Voorste deel tuin

2016

2019

2022

Middelste deel

2017

2020

2023

Achterste deel

2018

2021

2024

enzovoorts...

Of:

 

2 -  Volgens je eigen schema dat dan wel opgetekend moet worden op de plattegrond van je tuin in dit aardappelboek Heb je geen aardappels dan is het nuttig om ook dan een aantekening te maken op de plattegrond. Het aardappelboek bevat ook nuttige informatie over de aardappelteelt.

Het aardappelboek ligt in de Warmoes. Je kunt ook een kopie van je teeltschema in het boek opbergen!

 

Algemene adviezen:

  • Gebruik rijpe compost , verteerde stalmest of koemestkorrels
  • Zorg voor losse goed bewerkte grond.
  • Kies aardappels die resistent zijn tegen aardappelziekte.
  • Voorkiemen doe je op een koele maar lichte plek.
  • Hou je aan de plantafstand en plantdiepte.
  • Aanaarden als de planten 10cm boven de grond uitsteken.
  • Bescherm je piepers tegen de fazanten.