Contact
Zoeken in
naar

Het terrein en de omgeving

Het moestuincomplex bestaat uit twee stukken, Oostveld en Westveld, aan weerskanten van het rechter fiets- en voetpad dat van de brug komt. Het Oostveld wordt beschut door een hoge oude haag. Het Westveld heeft langs de westelijke rand een gemengde windsingel en een lage heg van meidoorn, aangeplant in 2003 met subsidie van Landschapsbeheer. Beide delen van het complex grenzen aan bos.

Het clubhuis van de vereniging staat aan de rand van het Westveld.

Van ons terrein van 2,5 ha is tweederde deel verkaveld tot tuinen. De rest wordt door de leden gezamenlijk onderhouden. In deze gemeenschappelijke ruimte liggen sloten, slootkanten, paden en bermen; een gemeenschappelijke compostplaats; een stortplaats voor koeienmest; de gemengde windsingel en enkele heggen; een grasveldje met een paar hoogstamfruitbomen (geplant begin 2006). Bij het clubhuis horen terras, fietsenstalling en een werkplaats.

Er zijn ca 100 leden (1 januari 2014). Het oppervlak van hun tuinen varieert van 75 tot 450 m2. De meest voorkomende maat is 150 m2, maar er zijn ook tien tuinen van 100 m2. Tien leden hebben een halve tuin: 75 m2. Sommige leden hebben twee tuinen (200 of 300 m2), anderhalve tuin (225 m2) of drie tuinen (450 m2). Enkele tuinen hebben afwijkende maten.

Door de gevarieerde landschappelijke inrichting is Koudenhoorn rijk aan natuurwaarden. We worden omringd door sloten, rietkragen, heggen, een houtwal, paardenweides, bosjes en bos. Ook zitten we vlakbij het grote water. Hierdoor heeft de omgeving veel verschillende soorten broedvogels en overwinteraars. We zien wel eens zeldzaamheden als roerdomp en ijsvogel. De tuinen leveren zelf ook een belangrijke bijdrage aan de natuurlijke rijkdom. Er hangen veel nestkasten en waar veel soorten bloemen zijn heb je een grote variatie aan vlinders en andere insecten.